હોટેલ

Jaiwana Haveli

+91 294 252 1252

Near Jagdish Chowk, 14, Lal Ghat Road, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur
+91 294 252 1252
https://www.facebook.com/Jaiwana-Haveli-Udaipur-232917310075886/
http://www.jaiwanahaveli.com/
info@jaiwanahaveli.com
jaiwanahaveli@yahoo.com
બેન્ક્વેટ હોલ

ખાસ લક્ષણો

સ્થળ પ્રકાર હોટેલ
સ્થળ શહેરમાં
મહેમાનો માટેનો રૂમ 25 રૂમ
ખાસ લક્ષણો બાથરૂમ
ખાનગી પાર્કિંગ અનુપલબ્ધ છે
આલ્કોહોલ સેવાઓ
મહેમાનો માટેનો રૂમ ઉપલબ્ધ છે

માટે સુયોગ્ય