હોટેલ

Anjani Hotel Udaipur

+91 98281 4 1770

77, Gangaur Ghat Marg, Silawatwari, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur
+91 98281 41770
https://www.facebook.com/Anjani-Hotel-A-Heritage-Hotel-Udaipur-121184141237941/
http://www.anjanihotel.com/
info@anjanihotel.com
mail@anjanihotel.com
બેન્ક્વેટ હોલ

ખાસ લક્ષણો

સ્થળ પ્રકાર હોટેલ
સ્થળ શહેરમાં
ભોજન વ્યવસ્થા શાકાહારી, માંસાહારી
ચુકવણીની પદ્ધતિઓ રોકડ, ક્રેડીટ/ડેબિટ કાર્ડ
ખાસ લક્ષણો બાથરૂમ
ખાનગી પાર્કિંગ અનુપલબ્ધ છે
કોઈ દારૂ નહીં
તમે તમારું પોતાનું દારૂ ન લાવી શકો
મહેમાનો માટેનો રૂમ ઉપલબ્ધ છે

માટે સુયોગ્ય