રેસ્ટોરન્ટ

Hotel Jai Mahal

વેજ પ્લેટ ₹ 500 માંથી

2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ 70, 100 લોકો

+91 294 264 0262

Goverdhan Vilas ,, Ajmer Road, Hiran Magri, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur
+91 294 264 0262
https://www.facebook.com/Hotel-jai-mahal-restaurant-802044813239505/?ref=nf
http://www.hoteljaimahaludaipur.com/
બેન્ક્વેટ હોલ
3 ફોટાઓ. પહેલા
નવું
  • નવું
  • સૌથી વધુ લોકપ્રિય
  • સહુથી વધુ ચર્ચીત