હોટેલ

Hotel Ashish Palace

+91 294 242 8651

125, Chetak Marg,Chamanpura, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur
+91 294 242 8651
http://www.hotelashishpalace.com/
બેન્ક્વેટ હોલ

ખાસ લક્ષણો

સ્થળ પ્રકાર હોટેલ
સ્થળ શહેરમાં
ભોજન વ્યવસ્થા શાકાહારી, માંસાહારી
ચુકવણીની પદ્ધતિઓ રોકડ, ક્રેડીટ/ડેબિટ કાર્ડ
ખાસ લક્ષણો બાથરૂમ
ખાનગી પાર્કિંગ અનુપલબ્ધ છે
કોઈ દારૂ નહીં
તમે તમારું પોતાનું દારૂ ન લાવી શકો
મહેમાનો માટેનો રૂમ ઉપલબ્ધ છે

માટે સુયોગ્ય