બેન્ક્વેટ હોલ

Rajwada Resort

વેજ પ્લેટ ₹ 600 માંથી

નોન વેજ પ્લેટ ₹ 600 માંથી

1 ઇન્ડોર જગ્યા 150 લોકો

1 આઉટડોર જગ્યા 1000 લોકો

+91 97844 7 0239

N.H.8, Badarda Village, Nathdwara, Kankroli Road, Rajsamand, Udaipur
+91 97844 70239
+91 98871 12894
+91 88900 66555
+91 294 243 1306
info@rajwadas.com
http://www.rajwadaresort.com
બેન્ક્વેટ હોલ