ಔತಣಕೂಟ ಭವನಗಳು

0

Lakecity Mall Ashok Nagar Main Road Udaipur Rajasthan 313001, India, Udaipur

3 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು75, 110, 125 ಪಿಪಿಎಲ್

ತಿನಿಸಿನ ಮಾದರಿ: Continental, Multi-cuisine

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವೈ-ಫೈ/ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಹಂತ, ಪ್ರಕ್ಷೇಪಕ, ಟಿವಿ ಪರದೆಗಳು, ಸ್ನಾನಗೃಹ

Gulab Bagh Road, Opposite Sajjan Niwas Garden, Gulab Bagh, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ150 ಪಿಪಿಎಲ್

ತಿನಿಸಿನ ಮಾದರಿ: Multi-cuisine, Continental, Indian

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವೈ-ಫೈ/ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಹಂತ, ಪ್ರಕ್ಷೇಪಕ, ಟಿವಿ ಪರದೆಗಳು, ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ

State Highway 61, Raiko Ka Bas, Jojawar, Udaipur

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ150 ಪಿಪಿಎಲ್

ತಿನಿಸಿನ ಮಾದರಿ: Multi-cuisine

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವೈ-ಫೈ/ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಹಂತ, ಪ್ರಕ್ಷೇಪಕ, ಟಿವಿ ಪರದೆಗಳು, ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ

Sector 11, Hiran Magri, Near Savina Math, Udaipur, RJ 313001, Udaipur

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು 3 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು100, 300, 560, 1000 ಪಿಪಿಎಲ್

ತಿನಿಸಿನ ಮಾದರಿ: Multi-cuisine

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವೈ-ಫೈ/ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಹಂತ, ಪ್ರಕ್ಷೇಪಕ, ಟಿವಿ ಪರದೆಗಳು, ಸ್ನಾನಗೃಹ

National Highway 8, Sethji Ki Kundal, Udaipur, Rajasthan 313031, India, Udaipur

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು 2 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು120, 150, 250 ಪಿಪಿಎಲ್

ತಿನಿಸಿನ ಮಾದರಿ: Multi - cuisine

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವೈ-ಫೈ/ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಹಂತ, ಪ್ರಕ್ಷೇಪಕ, ಟಿವಿ ಪರದೆಗಳು, ಸ್ನಾನಗೃಹ

Maharana Pratap Khel Gaon, 200 ft Road, Opposite R.T.O., Chitrakoot Nagar, Udaipur, Bhuwana, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ100 ಪಿಪಿಎಲ್

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವೈ-ಫೈ/ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಟಿವಿ ಪರದೆಗಳು, ಸ್ನಾನಗೃಹ

Opp. Nessa Valley Apartments, Inside Jethi Farm, Jublee Hills, Badi, Udaipur

1 ಒಳಾಂಗಣ + ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ100 ಪಿಪಿಎಲ್

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವೈ-ಫೈ/ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಹಂತ, ಪ್ರಕ್ಷೇಪಕ, ಟಿವಿ ಪರದೆಗಳು, ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ

2-A, New Flora Complex, Near New Pula Bridge, Fatehpura, Navratna Complex, Pulla Bhuwana, Mahaveer Colony Park, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ300 ಪಿಪಿಎಲ್

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವೈ-ಫೈ/ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಸ್ನಾನಗೃಹ

Пикола, Удайпур, Раджастан 313001, Индия, Udaipur

3 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು200, 300, 400 ಪಿಪಿಎಲ್

ತಿನಿಸಿನ ಮಾದರಿ: Multi-cuisine, Continental, Indian

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವೈ-ಫೈ/ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಹಂತ, ಪ್ರಕ್ಷೇಪಕ, ಟಿವಿ ಪರದೆಗಳು, ಸ್ನಾನಗೃಹ

Haridasji Ki Magri, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು 3 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು125, 200, 250, 600 ಪಿಪಿಎಲ್

ತಿನಿಸಿನ ಮಾದರಿ: Multi-cuisine

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವೈ-ಫೈ/ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಹಂತ, ಪ್ರಕ್ಷೇಪಕ, ಟಿವಿ ಪರದೆಗಳು, ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ

Near Lake Pichola, Pichola, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು 1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ300, 440, 800 ಪಿಪಿಎಲ್

ತಿನಿಸಿನ ಮಾದರಿ: Multi-cuisine

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವೈ-ಫೈ/ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಹಂತ, ಪ್ರಕ್ಷೇಪಕ, ಟಿವಿ ಪರದೆಗಳು, ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ

Pratap Marg, Fort Road, Adjacent to Lakhela Lake,, Kumbhalgarh, Rajasthan 313325, India, Udaipur

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು 2 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು300, 400, 1000 ಪಿಪಿಎಲ್

ತಿನಿಸಿನ ಮಾದರಿ: Multi-cuisine

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವೈ-ಫೈ/ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಹಂತ, ಪ್ರಕ್ಷೇಪಕ, ಟಿವಿ ಪರದೆಗಳು, ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ

B-1, Near Fateh Sagar Lake, Ambamata, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು 4 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು100, 300, 360, 400, 500, 700 ಪಿಪಿಎಲ್

ತಿನಿಸಿನ ಮಾದರಿ: Multi-cuisine, Chinese, Thai, Burmese, Indonesian

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವೈ-ಫೈ/ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಹಂತ, ಪ್ರಕ್ಷೇಪಕ, ಟಿವಿ ಪರದೆಗಳು, ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ

Haldi Ghati Road, Rajasthan, 313301, Indian, Udaipur

1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ1000 ಪಿಪಿಎಲ್

ತಿನಿಸಿನ ಮಾದರಿ: Indian

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವೈ-ಫೈ/ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಟಿವಿ ಪರದೆಗಳು, ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ

Near Sukhadia Circle, Near Raymond Shop, New Fatehpura, Panchwati, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ30 ಪಿಪಿಎಲ್

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವೈ-ಫೈ/ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಸ್ನಾನಗೃಹ

The City Palace Complex, Udaipur

2 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು300, 300 ಪಿಪಿಎಲ್

ತಿನಿಸಿನ ಮಾದರಿ: Multi-cuisine

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವೈ-ಫೈ/ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಸ್ನಾನಗೃಹ

Queens Road, Opposite Darpan Dwar, Shilpgram Udaipur Rajasthan 313001, Shilpgram, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ100 ಪಿಪಿಎಲ್

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವೈ-ಫೈ/ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಸ್ನಾನಗೃಹ

613, Bheelo ka Bedla,, Near Pacific Medical College, Udaipur, Rajasthan 313001, Udaipur

1 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು 1 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ200, 500 ಪಿಪಿಎಲ್

ತಿನಿಸಿನ ಮಾದರಿ: Indian

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಹಂತ, ಪ್ರಕ್ಷೇಪಕ, ಟಿವಿ ಪರದೆಗಳು, ಸ್ನಾನಗೃಹ

National Highway 76, Off Barodia Chowk, Village Jeendoli,, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

3 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು 3 ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು20, 65, 300, 400, 400, 400 ಪಿಪಿಎಲ್

ತಿನಿಸಿನ ಮಾದರಿ: Multi-cuisine

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವೈ-ಫೈ/ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಹಂತ, ಪ್ರಕ್ಷೇಪಕ, ಟಿವಿ ಪರದೆಗಳು, ಸ್ನಾನಗೃಹ

Plot No.10, Airport Road, Nr. Maa Gayatri Hospital, Pratapnagar, Udaipur, Rajasthan 313024, India, Udaipur

2 ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು270, 300 ಪಿಪಿಎಲ್

ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ವೈ-ಫೈ/ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಸ್ನಾನಗೃಹ

ಹೆಚ್ಚು 20 ತೋರಿಸಿ