விருந்து ஹால்கள்

0

Gaurav Path. 100 ft. Road, New Navratn Complex, Mahaveer Colony Park, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

300 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்300 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 550/நபர் முதல்

100 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 550/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Rampura Circle Khodiyat Road, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்120 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,500/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, டிவி திரைகள், குளியலறை

Queens Road, Opposite Darpan Dwar, Shilpgram Udaipur Rajasthan 313001, Shilpgram, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 450/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 650/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், குளியலறை

Plot No.10, Airport Road, Nr. Maa Gayatri Hospital, Pratapnagar, Udaipur, Rajasthan 313024, India, Udaipur

300 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்300 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 836/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 836/நபர் முதல்

270 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்270 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 836/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 836/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், குளியலறை

Pratap Marg, Fort Road, Adjacent to Lakhela Lake,, Kumbhalgarh, Rajasthan 313325, India, Udaipur

1000 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்1000 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,500/நபர் முதல்

400 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்400 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,500/நபர் முதல்

300 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்300 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,500/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Sector 3, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

1000 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்1000 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,500/நபர் முதல்

500 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,500/நபர் முதல்

300 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்300 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,500/நபர் முதல்

100 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 1,500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,500/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine, Continental, Indian, Rajasthani

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Near Lake Pichola, Pichola, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

800 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்800 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 500/நபர் முதல்

440 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்440 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 500/நபர் முதல்

300 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்300 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 400/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 500/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Пикола, Удайпур, Раджастан 313001, Индия, Udaipur

400 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்400 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 7,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 7,000/நபர் முதல்

300 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்300 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 7,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 7,000/நபர் முதல்

200 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 7,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 7,000/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine, Continental, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

63rd Avenue, Sardarpura, Near Sukhadia Circle, Madhuban, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

350 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்350 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,000/நபர் முதல்

80 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்80 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,000/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Chinese, Continental, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Haridasji Ki Magri, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

600 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்600 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 7,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 8,000/நபர் முதல்

250 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்250 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 7,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 8,000/நபர் முதல்

200 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 7,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 8,000/நபர் முதல்

125 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்125 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 7,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 8,000/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Maharana Pratap Khel Gaon, 200 ft Road Opposite R.T.O., Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur

கொள்திறன்300 – 1,150 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 999/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,199/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi Cusine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், குளியலறை

Village Bujhda, Tehsil Girwa, Kodiyat Road, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

1000 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்1000 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 2,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 2,000/நபர் முதல்

800 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்800 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 2,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 2,000/நபர் முதல்

500 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்500 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 2,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 2,000/நபர் முதல்

100 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 2,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 2,000/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Goverdhan Vilas, Devali, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

800 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்800 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 690/நபர் முதல்

45 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்45 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 690/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், டிவி திரைகள், குளியலறை

Near Indo American School, NH - 8, Udaipur, Rajasthan 313002, Udaipur

300 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்300 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 2,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 2,250/நபர் முதல்

200 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 2,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 2,250/நபர் முதல்

150 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்150 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 2,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 2,250/நபர் முதல்

46 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்46 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 2,000/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 2,250/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Plot No 1, Bhuwana Bypass, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

800 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்800 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 700/நபர் முதல்

200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 700/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

2-A, New Flora Complex, Near New Pula Bridge, Fatehpura, Navratna Complex, Pulla Bhuwana, Mahaveer Colony Park, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்300 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 556/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், குளியலறை

Haldi Ghati Road, Rajasthan, 313301, Indian, Udaipur

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்1000 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Village Beed Ki Bhagal, Kumbhalgarh, Qila Kumbhalgarh, Udaipur

200 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 800/நபர் முதல்

100 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 800/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 800/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Opp. Nessa Valley Apartments, Inside Jethi Farm, Jublee Hills, Badi, Udaipur

கொள்திறன்20 – 100 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 750/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 1,150/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

The City Palace Complex, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

390 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்390 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 3,500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 3,500/நபர் முதல்

210 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்210 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 3,500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 3,500/நபர் முதல்

200 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள்200 நபர்கள்

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம்₹ 3,500/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம்₹ 3,500/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine, Continental, Indian

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், டிவி திரைகள், குளியலறை

மேலும் 20 ஐக் காண்பி