விருந்து ஹால்

The Oberoi Udaivilas, Udaipur

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 7,000 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 8,000 முதல்

1 உட்புற இடம் 125 நபர்கள்

3 வெளிப்புற இடங்கள் 200, 250, 600 நபர்கள்

+91 294 515 1100

Haridasji Ki Magri, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur
+91 294 515 1100
+91 294 243 3300
+91 11 2389 0606
https://www.facebook.com/theoberoiudaivilas/
http://www.oberoihotels.com/hotels-in-udaipur-udaivilas-resort/
generalmanager.udaivilas@oberoihotels.com
sales.uvud@oberoihotels.com
விருந்து ஹால்

சிறப்பு அம்சங்கள்

இடத்தின் வகை விருந்து ஹால்
இருப்பிடம் நதியின் அருகே, நகரத்திற்கு வெளியே
உணவுச் சேவை சைவம், அசைவம்
சமையல் வகை Multi-cuisine
பணமளிப்பு முறைகள் ரொக்கம், கிரெடிட்/டெபிட் அட்டை, வங்கிப் பரிமாற்றம்
விருந்தினர் அறைகள் 87 அறைகள், தரநிலையான இரட்டை அறைக்கான ₹ 35,000 முதல்
சிறப்பு அம்சங்கள் Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்
40 கார்களுக்கு தனிப்பட்ட பார்க்கிங்
மதுபானச் சேவை
நீங்கள் சொந்தமாக மதுபானத்தைக் கொண்டு வரமுடியாது
இடத்தால் DJ வழங்கப்படுகிறது
விருந்தினர் அறைகள் கிடைக்கப் பெறுகின்றன

இவர்களுக்கு நன்கு பொருந்தும்

600 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

வகை வெளிப்புற இடம்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 600 நபர்கள்
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 7,000/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 8,000/நபர் முதல்

250 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

வகை வெளிப்புற இடம்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 250 நபர்கள்
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 7,000/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 8,000/நபர் முதல்

200 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

வகை வெளிப்புற இடம்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 200 நபர்கள்
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 7,000/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 8,000/நபர் முதல்

125 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

வகை உட்புற இடம்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 125 நபர்கள்
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 7,000/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 8,000/நபர் முதல்

புதுமணத் தம்பதிகளிடமிருந்து திருமண அறிக்கைகள்