உணவுவிடுதி

The Leela Palace Udaipur

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 3,500 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 3,500 முதல்

2 உட்புற இடங்கள் 60, 120 நபர்கள்

1 வெளிப்புற இடம் 100 நபர்கள்

+91 294 670 1234

Hotel Lake Pichola Rd, Cheerwa, Ambamata, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur
+91 294 670 1234
+91 294 670 1212
sale.udaipur@theleela.com
reservations@theleela.com
gm.udaipur@theleela.com
https://www.theleela.com/en_us/hotels-in-udaipur/the-leela-palace-hotel-udaipur/
விருந்து ஹால்

சிறப்பு அம்சங்கள்

இடத்தின் வகை உணவுவிடுதி
இருப்பிடம் நகரத்தில்
உணவுச் சேவை சைவம், அசைவம்
சமையல் வகை Continental, Multi-cuisine
அலங்கார விதிமுறைகள் உள்ளக அலங்கரிப்பாளர் மட்டுமே
பணமளிப்பு முறைகள் ரொக்கம், கிரெடிட்/டெபிட் அட்டை
விருந்தினர் அறைகள் 5 அறைகள், தரநிலையான இரட்டை அறைக்கான ₹ 20,350 – 21,560
சிறப்பு அம்சங்கள் Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்
தனிப்பட்ட பார்க்கிங் வசதி இல்லை
மதுபானச் சேவை
நீங்கள் சொந்தமாக மதுபானத்தைக் கொண்டு வரமுடியாது
இடத்தால் DJ வழங்கப்படவில்லை
விருந்தினர் அறைகள் கிடைக்கப் பெறுகின்றன

இவர்களுக்கு நன்கு பொருந்தும்

120 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

வகை உட்புற இடம்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 120 நபர்கள்
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் ஆம்
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 3,500/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 3,500/நபர் முதல்

100 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

வகை வெளிப்புற இடம்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 100 நபர்கள்
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் ஆம்
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 3,500/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 3,500/நபர் முதல்

60 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

வகை உட்புற இடம்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 60 நபர்கள்
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் ஆம்
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 3,500/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 3,500/நபர் முதல்