ஹோட்டல்

Anjani Hotel Udaipur

+91 98281 4 1770

77, Gangaur Ghat Marg, Silawatwari, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur
+91 98281 41770
https://www.facebook.com/Anjani-Hotel-A-Heritage-Hotel-Udaipur-121184141237941/
http://www.anjanihotel.com/
info@anjanihotel.com
mail@anjanihotel.com
விருந்து ஹால்

சிறப்பு அம்சங்கள்

இடத்தின் வகை ஹோட்டல்
இருப்பிடம் நகரத்தில்
உணவுச் சேவை சைவம், அசைவம்
பணமளிப்பு முறைகள் ரொக்கம், கிரெடிட்/டெபிட் அட்டை
சிறப்பு அம்சங்கள் குளியலறை
தனிப்பட்ட பார்க்கிங் வசதி இல்லை
மதுபானம் இல்லை
நீங்கள் சொந்தமாக மதுபானத்தைக் கொண்டு வரமுடியாது
விருந்தினர் அறைகள் கிடைக்கப் பெறுகின்றன

இவர்களுக்கு நன்கு பொருந்தும்