விருந்து ஹால்

The Fern Residency

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 1,500 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 1,500 முதல்

2 உட்புற இடங்கள் 100, 300 நபர்கள்

2 வெளிப்புற இடங்கள் 500, 1000 நபர்கள்

+91 294 309 9000

Sector 3, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur
+91 294 309 9000
https://www.facebook.com/TheFernResidencyUdaipur/
http://www.fernhotels.com/the-fern-residency-udaipur.html
fr.udaipur@fernhotels.com
விருந்து ஹால்

சிறப்பு அம்சங்கள்

இடத்தின் வகை விருந்து ஹால்
இருப்பிடம் நகரத்தில்
உணவுச் சேவை சைவம், அசைவம்
சமையல் வகை Multi-cuisine, Continental, Indian, Rajasthani
பணமளிப்பு முறைகள் ரொக்கம், கிரெடிட்/டெபிட் அட்டை, வங்கிப் பரிமாற்றம்
விருந்தினர் அறைகள் 55 அறைகள், தரநிலையான இரட்டை அறைக்கான ₹ 6,000 – 11,000
சிறப்பு அம்சங்கள் Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை
120 கார்களுக்கு தனிப்பட்ட பார்க்கிங்
மதுபானச் சேவை
கூடுதல் கட்டணத்துடன் நீங்கள் சொந்தமாக மதுபானம் கொண்டுவர அனுமதிக்கப்படுவர்கள்
இடத்தால் DJ வழங்கப்படுகிறது
விருந்தினர் அறைகள் கிடைக்கப் பெறுகின்றன

இவர்களுக்கு நன்கு பொருந்தும்

1000 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

வகை வெளிப்புற இடம்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 1000 நபர்கள்
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,500/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,500/நபர் முதல்

500 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

வகை வெளிப்புற இடம்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 500 நபர்கள்
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,500/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,500/நபர் முதல்

300 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

வகை உட்புற இடம்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 300 நபர்கள்
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,500/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,500/நபர் முதல்

100 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

வகை உட்புற இடம்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 100 நபர்கள்
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,500/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,500/நபர் முதல்