விருந்து ஹால்

The Bheelgarh Resort

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 1,000 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 1,000 முதல்

1 உட்புற இடம் 200 நபர்கள்

1 வெளிப்புற இடம் 500 நபர்கள்

+91 90018 7 1115

613, Bheelo ka Bedla,, Near Pacific Medical College, Udaipur, Rajasthan 313001, Udaipur
+91 90018 71115
https://www.facebook.com/pages/Bheelgarh-Resort-Udaipur/941107829278974/
http://www.unahotels.in/una-comfort-the-bheelgarh-udaipur/
விருந்து ஹால்

சிறப்பு அம்சங்கள்

இடத்தின் வகை விருந்து ஹால்
இருப்பிடம் நகரத்தில்
உணவுச் சேவை சைவம், அசைவம்
சமையல் வகை Indian
அலங்கார விதிமுறைகள் வெளிப்புற அலங்கரிப்பாளர் மட்டுமே
பணமளிப்பு முறைகள் ரொக்கம், வங்கிப் பரிமாற்றம்
விருந்தினர் அறைகள் 54 அறைகள், தரநிலையான இரட்டை அறைக்கான ₹ 5,000 முதல்
சிறப்பு அம்சங்கள் மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை
தனிப்பட்ட பார்க்கிங் வசதி இல்லை
மதுபானச் சேவை
நீங்கள் சொந்தமாக மதுபானத்தைக் கொண்டு வரமுடியாது
விருந்தினர் அறைகள் கிடைக்கப் பெறுகின்றன

இவர்களுக்கு நன்கு பொருந்தும்

500 நபர்களுக்கான வெளிப்புற இடம்

வகை வெளிப்புற இடம்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 500 நபர்கள்
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,000/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,000/நபர் முதல்

200 நபர்களுக்கான உட்புற இடம்

வகை உட்புற இடம்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 200 நபர்கள்
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,000/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,000/நபர் முதல்