బాంకెట్ హాల్స్

0

Plot No.10, Airport Road, Nr. Maa Gayatri Hospital, Pratapnagar, Udaipur, Rajasthan 313024, India, Udaipur

2 ఇండోర్ స్థలాలు270, 300 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, బాత్‌రూమ్

613, Bheelo ka Bedla,, Near Pacific Medical College, Udaipur, Rajasthan 313001, Udaipur

1 ఇండోర్ స్థలం మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం200, 500 ppl

వంటకం రకం: Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Maharana Pratap Marg, VOP Kelwara, Rajasamand, Kumbhalgarh Tehsil, Rajasthan 313325, India, Udaipur

1 ఇండోర్ స్థలం మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం80, 200 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Maharana Pratap Khel Gaon, 200 ft Road, Opposite R.T.O., Chitrakoot Nagar, Udaipur, Bhuwana, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

1 ఇండోర్ స్థలం100 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Queens Road, Opposite Darpan Dwar, Shilpgram Udaipur Rajasthan 313001, Shilpgram, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

1 ఇండోర్ స్థలం100 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, బాత్‌రూమ్

B-1, Near Fateh Sagar Lake, Ambamata, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

2 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 4 అవుట్‌డోర్ స్థలాలు100, 300, 360, 400, 500, 700 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine, Chinese, Thai, Burmese, Indonesian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Rampura Circle Khodiyat Road, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

1 ఇండోర్ స్థలం120 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Goverdhan Vilas ,, Ajmer Road, Hiran Magri, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

2 ఇండోర్ స్థలాలు70, 100 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, బాత్‌రూమ్

Hotel Lake Pichola Rd, Cheerwa, Ambamata, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

2 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం60, 100, 120 ppl

వంటకం రకం: Continental, Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Plot No:- 439-442, Riico,bhamashah Industrial Area, Kaladwas, Udaipur, Rajasthan 313002, India, Udaipur

1 ఇండోర్ స్థలం మరియు 2 అవుట్‌డోర్ స్థలాలు400, 500, 1000 ppl

వంటకం రకం: Chinese, Continental, Thai, Italian, Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Sector 3, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

2 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 2 అవుట్‌డోర్ స్థలాలు100, 300, 500, 1000 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine, Continental, Indian, Rajasthani

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Goverdhan Vilas,Sector 14, Hiran Magri, Udaipur, Rajasthan 313002, India, Udaipur

1 అవుట్‌డోర్ స్థలం300 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine, Continental, Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Gaurav Path. 100 ft. Road, New Navratn Complex, Mahaveer Colony Park, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

2 ఇండోర్ స్థలాలు100, 300 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Plot No 1, Bhuwana Bypass, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

1 ఇండోర్ స్థలం మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం200, 800 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Palace Road, Deogarh, Rajsamand dist, Udaipur, Rajasthan 313331, India, Udaipur

1 ఇండోర్ స్థలం110 ppl

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Village Beed Ki Bhagal, Kumbhalgarh, Qila Kumbhalgarh, Udaipur

1 ఇండోర్ స్థలం మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం100, 200 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Near Lake Pichola, Pichola, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

2 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం300, 440, 800 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Пикола, Удайпур, Раджастан 313001, Индия, Udaipur

3 అవుట్‌డోర్ స్థలాలు200, 300, 400 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine, Continental, Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Near Indo American School, NH - 8, Udaipur, Rajasthan 313002, Udaipur

1 ఇండోర్ స్థలం మరియు 3 అవుట్‌డోర్ స్థలాలు46, 150, 200, 300 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Gulab Bagh Road, Opposite Sajjan Niwas Garden, Gulab Bagh, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur

1 అవుట్‌డోర్ స్థలం150 ppl

వంటకం రకం: Multi-cuisine, Continental, Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

20 మరిన్ని చూపించు