రెస్టారెంట్

Hotel Global Inn

+91 87408 9 4999

7 Shastri Circle, Bhupalpura Road, Bhupalpura, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur
+91 87408 94999
https://www.facebook.com/hotelglobalinnudaipur/
http://www.hotelglobalinnudaipur.com/
info@hotelglobalinnudaipur.com
బాంకెట్ హాల్

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం రెస్టారెంట్
లొకేషన్ నగరంలో
ఫుడ్ సర్వీస్ శాఖాహారం
చెల్లింపు విధానాలు క్యాష్, క్రెడిట్/ డెబిట్ కార్డు
అతిధుల రూమ్‌లు 12 రూమ్‌లు, స్టాండర్డ్ డబుల్ రూమ్ కొరకు ₹ 1,500
స్పెషల్ ఫీచర్లు బాత్‌రూమ్
ప్రైవేట్ పార్కింగ్ లభ్యం కాదు
ఆల్కహాల్ లేదు
మీ స్వంత ఆల్కహాల్‌ని మీరు తీసుకొని రాలేరు
అతిధి రూమ్‌లు లభ్యం

దీనికి బాగా సరిపోతుంది