హోటల్

Hotel Ashish Palace

+91 294 242 8651

125, Chetak Marg,Chamanpura, Udaipur, Rajasthan 313001, India, Udaipur
+91 294 242 8651
http://www.hotelashishpalace.com/
బాంకెట్ హాల్

స్పెషల్ ఫీచర్లు

వేదిక రకం హోటల్
లొకేషన్ నగరంలో
ఫుడ్ సర్వీస్ శాఖాహారం, మాంసాహారం
చెల్లింపు విధానాలు క్యాష్, క్రెడిట్/ డెబిట్ కార్డు
స్పెషల్ ఫీచర్లు బాత్‌రూమ్
ప్రైవేట్ పార్కింగ్ లభ్యం కాదు
ఆల్కహాల్ లేదు
మీ స్వంత ఆల్కహాల్‌ని మీరు తీసుకొని రాలేరు
అతిధి రూమ్‌లు లభ్యం

దీనికి బాగా సరిపోతుంది