బాంకెట్ హాల్

Rajwada Resort

వెజ్ ప్లేట్ ₹ 600 నుంచి

నాన్ వెజ్ ప్లేట్ ₹ 600 నుంచి

1 ఇండోర్ స్థలం 150 ppl

1 అవుట్‌డోర్ స్థలం 1000 ppl

+91 97844 7 0239

N.H.8, Badarda Village, Nathdwara, Kankroli Road, Rajsamand, Udaipur
+91 97844 70239
+91 98871 12894
+91 88900 66555
+91 294 243 1306
info@rajwadas.com
http://www.rajwadaresort.com
బాంకెట్ హాల్